SK sigmaOlomouc

Oficiálnífanshop

přihlášení

Ochrana osobních údajů

SK Sigma Olomouc a. s., Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 61974633
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů - služby e-shopu
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)
1. Správce
SK Sigma Olomouc a. s. se sídlem Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 61974633 je dle článku 4 odstavce 7 Nařízení správcem (dále jen „klub“).
Pro zajištění souladu své činnosti se smyslem a účelem Nařízení klub jmenuje osobu zodpovědnou za interní řízení a dohled nad ochranou a zpracováním osobních údajů – manažera pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je rovněž zodpovědná za komunikaci a maximální možnou součinnost
s dozorovým úřadem a subjekty osobních údajů.
Kontakt: oou@sigmafotbal.cz
2. Subjekt osobních údajů
Subjektem osobních údajů ve smyslu Nařízení je každá osoba, která s klubem uzavřela kupní smlouvu v rámci e-shopu SK Sigma Olomouc.
3. Právní důvody pro zpracování osobních údajů
Klub zpracovává osobní údaje pouze dle článkem 6 Nařízení vyjmenovaných důvodů:
- Oprávněný zájem klubu
- Informovaný souhlas
4. Zásady zpracování osobních údajů
Správce plně respektuje zásady zpracování osobních údajů stanovené článkem 5 Nařízení:
- zákonnost
- korektnost a transparentnost
- Účelové omezení
- Minimalizace údajů
- Přesnost

- Omezení uložení - osobní údaje nezbytné k řádnému doručení zásilky jsou vymazány okamžikem takového doručení.
- Integrita a důvěrnost
5. Údaje zpracovávané klubem – účel
V rámci fungování e-shopu klub vyžaduje pouze informace nezbytné k řádnému vyřízení objednávky a doručení zásilky. Jedná se zpravidla o tyto údaje:
- Jméno a příjmení
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Doručovací adresa
V případě osobního vyzvednutí objednávky v kamenné pobočce fanshopu SK Sigma Olomouc je klub oprávněn požadovat pouze tyto údaje:
- Jméno a příjmení
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
Veškeré poskytnuté údaje jsou klubem využity za účelem zkontaktování zákazníka zejména v případě:
- Objednávky připravené k osobnímu vyzvednutí
- Předání zásilky přepravci k doručení zákazníkovi
- Informování zákazníka v případě nemožnosti vyhotovení či doručení objednávky
V případě udělení výslovného souhlasu - zaškrtnutí políčka při potvrzení závazné objednávky v e- shopu- je klub oprávněn k zasílání marketingových sdělení subjektu osobních údajů. Takový souhlas k zasílání marketingových sdělení může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat, a to jednoduchým vyjádřením na adresu, ze které jsou tato marketingová sdělení odesílána. V případě jakýchkoliv problémů je rovněž možno kontaktovat manažera pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese oou@sigmafotbal.cz.
6. Doba zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje nezbytné k řádnému vyřízení objednávky pří osobním odběru jsou klubem shromažďovány do okamžiku předání zakázky při takovém odběru.
Osobní údaje nezbytné k vyřízení objednávky při doručení prostřednictvím přepravních služeb jsou klubem shromažďovány do 7 dnů ode dne předání zásilky přepravní společnosti.
Déle mohou být dané osobní údaje zpracovávány pouze pro zasílání marketingových a informačních sdělení za předpokladu udělení informovaného souhlasu dle článku 5 této směrnice.
7. Zabezpečení osobních údajů
Klub si je vědom potřeby ochrany osobních údajů, vynakládá tak veškeré možné úsilí k zamezení k neoprávněnému přístupů k osobním údajům svých zaměstnanců a partnerů. Veškeré zpracovávané

údaje jsou zabezpečeny standartními postupy a technologiemi za dodržení pravidelné kontroly efektivnosti tohoto zabezpečení.
V případě vašeho souhlasu se zasíláním marketingových sdělení jsou vaše kontaktní informace zaznamenány do naší databáze, která je chráněna několika prvky:
- počítač – heslo k osobnímu účtu zpracovatele
- antivirový program
- složka s databází kontaktů – heslo
8. Práva subjektů osobních údajů
Ve vztahu k osobním údajům mají jejich subjekty zejména následující práva:
- Právo informovaný souhlas kdykoliv odvolat
- Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
- Právo na přístup k osobním údajům
- Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
- Právo na výmaz osobních údajů
a další práva stanovená Nařízením.
Všechna práva je možná realizovat kontaktováním manažera pro ochranu osobních údajů na e- mailové adrese oou@sigmafotbal.cz. Realizace těchto práv bude provedena v zákonné lhůtě 30 dnů, o čemž bude daný subjekt informován. Bude-li tato žádost odmítnuta, bude toto odmítnutí žádosti
s odůvodněním zasláno do 30 dnů od obdržení žádosti.

Plaťte snadno